RSport.se Guide

Tillbaka

Guiden är snart färdig

20110722

Hur man gör för att kalibrera och ta fram värden för MS1 på SVENSKA

Jag förutsätter att du som läser detta har viss grundkunskap i bil el och viss dator vana. Samt att man har ett MS1 som är uppkopplad med en dator (Windows). Och att du har en OHM mätare.

Guiden är tänkt att stötta i valet av Luft och vattentempersturgivare och att få dom rätt visande samt inställningar som är relaterade.

MS har ett antal A/D omvandlare som läser in ett analogt värde och omvandlar det till digital värde. Det digitala värdet kan sedan översättas med ett värde i en tabell, på så sätt vet MS vilken CLT och MAT värde som motsvarar vilken Celsius.

Tabellen som MS använder är programmeringsbar och kan då anpassas med i stort set alla bil temperaturgivare. Det kan vara så att du har en givare som inte går att köra i MS och om detta skulle inträffa kan man byta ut grundmotståndet som ligger i serie med givare för att lyckas.

Givare som används i bilar är oftast av NTC typ, Negativ Temperatur Coficient. Vilket betyder att motståndet ökar när det blir kallare. NTC givare är nästan linjära vilket kör att man får en bannankurva och måste därför ha 3 referenstemperaturer för att göra en översättningstabell till MS, hade det varit linjärt hade det räckt med kallast och varmast.

Det var förorden och nu till genomförandet.

Först måste vi ta reda på dom 3 temperatur referenserna som erfordras för att göra en bannankurve tabell till MS på både vatten och luft givarna.

1. Lägg båda givarna i frysen tillsammans med en termometer på 2 timmar har givarna stabiliserat sig. Anteckna temperaturen på termometern och mät sedan upp givarnas ohm utan att vidröra givarkroppen som är inne i motorn. Skriv ner detta värdet bredvid temperaturen.

2. Placera sedan givarna i armhålan eller något annat runt 30-40 gradigt ställe och skriv ner tempen och motståndet igen, glöm inte mäta rätt temp.

3. Koka upp 2 liter vatten och doppa ner givarkroppen, inte kontakten i vattnet tills dom är genomvarma och mät vattnet med en stektermometer eller dylikt och mät Ohmen igen med multimeter.

4. Nu ska vi ta hem programmen vi behöver för genomförandet.
I detta exemplet kommer vi använda "MS-Extra HiRes" version "11d" Tanka
Vi kommer även att behöva EasyTherm som finns att ladda ner här.
Sedan måste vi ha en Mappnings programvara med vi kommer använda MegaTunix som finns här att ta hem, ska var 0.9.23 eller nyare och för windows.

5. Först ska vi ska en mapp på hårddisken som heter "c:\Temp". Packaup HiResfilen i denna mappen. Sedan ska vi installera EasyTherm programmet. Och Megatunix.

6. Nu har vi dom tre temperatur och Ohm värdena vi behöver för båda givarna och ska skriva in dom i ett program som heter EasyTherm Följ instruktionen på bilden nedan.

Om du redan har värdena


Defult C:\Program\EasyTherm\
Bosch nummer: 0 280 130 026 Vatten temp
Bosch nummer: 0 280 130 039 Luft temp (lite långsam om du kör turbo)

7. Nu ska du kopiera dom tre .inc filerna (thermfactor.inc, airdenfactor.inc och matfactor.inc) som EasyTherm skapade till  c:/temp/hr_11d/src/. Skriv över dom redan exixterande filerna och klicka sedan på "Compile.bat", nu genereraras det en ny "msns-extra.s19" fil som du ska kopiera till C:/temp/hr_11d/. Skriv över befintlig "msns-extra.s19" fil. klicka sedan på "download-firmware.bat". Nu följer du instruktionerna på skärmen och om det går bra kommer du ha nya tempvärde i din MS1 CPU när det är färdigt. Glöm inte att koppla ur samtliga tändspolar innan programmeringen. Efter flashningen måste du ladda ner din senaste fungerande configuration innan du kan koppla in tändspolarna igen.

8. Nu ska du kopiera dom tre .inc filerna (thermfactor.inc, airdenfactor.inc och matfactor.inc) igen som EasyTherm skapade till MegaTunix/MegaTune/TunerStudio MS. Dom finns i mappen C:/Program/EasyTherm/ Det funkar inte att döpa om dom till MegaTune eller Tunerstudio MS eller Megatunix. Kopiera dom och klistra in dom i  katalogen LookupTabels.

Om du valt att köra med MegaTune 2.25p3 så ska filerna ligga här, rekommendera att du gör en kopia och döper om till ditt bilprojekt ex. "BMW_E30_T_BF95" innan du klistrar in inc filerna. Tanka MegaTune här detta är vad som krävs för att få värdena att överensstämma med MS1 i MegaTune.

Om du har valt att köra med Tunerstudio MS, skapar du först ett projekt och sen klistrar du in filerna här Tanka Tunerstudio MS här. Detta är vad som krävs för att få värdena att överensstämma med MS1 i TS-MS. "MSExtra MS1" är projekt namnet vilket kan vara nått annat.

9. Dags att öppna din mappnings programvara MegaTunix. Det första du måste göra är att välja vilken MS CPU du har och sedan välja "Find my ECU" eller "Go Offline" sedan trycker du på.

10. Sedan klickar du på den lilla pilen under "Personal" och väljer mat och clt fil, och stänger fönstret.

11.Nu verkar det som att man tyvärr måste välja dessa filer varje gång man startar programmet. Kan vara att jag döpt om dom.

Hoppas denna guide hjälper någon att våga sig på att byta till ett EMS.

Jag tar inget ansvar för eventuella ekonomiska förluster eller dylikt. denna lösningen fungerade för mig, men kan inte garantera att den fungerar för alla möjliga situationer.

Klas

 

Tom annons plats
 

Tillbaka

Copyright 2007-2010 Klas Nordberg