RSport.se Guide

Tillbaka

under utveckling

20110801

Hur man enkelt använder MegaLogViewer för att finslipa det sista i sin mapp för MS1 på SVENSKA när all grovmappning är klar

Jag förutsätter att du som läser detta har viss grundkunskap i dator vana. Samt att man har ett MS1 som är uppkopplad med en dator (Windows). Och en bil som startat och går att köra med. Och även att man har mappnings program installerat som lämnar en log som MLV kan läsa.

Har utrustning som Bredbandslambda och EGT installerat.

Guiden är tänkt att stötta i fin mappningen av bilen och för att söka upp fel enkelt och snabbt.

Det var förorden och nu till genomförandet.

Först måste vi tanka hem MLV finns här. Och sedan installera det. (version 2.959 används i denna guide och logfilen kommer i från MegaTune 2.25)

En logfil blir gammal först när man har ändrat nånting i boxens inställningar/mappar. Så man får inte ändra nånting efter man har loggat om man ska få nån nytta med loggningen. då kan man lika gärna ta bort den. Detta gäller inte MSQ filerna eller motsvarande då det alltid är bra att ha en eller två äldre inställning att baka till om dom nya inställningarna inte skulle fungera, men man behöver inte ha 100 tals MSQ filer, det räcker med några milstolpar.

Då börja vi kolla på programmet.

Öppna programmet, Start => Program => Megasquirt => Megalogviewer

Öppna din logfil som du har spelat in.

Välj den filen som är yngst och är inspelad med din senaste aktuella mapp/inställningar

Efter du har öppnat logfilen ska du öppna din senaste MSQ fil så att du får en referens i din mapp när du kollar i logfilen. Om MLV öppnar en MSQ när du öppnar en log, öppna ändå din senaste MSQ fil så du är säker på att di inte kollar i gamla inställningar.

Välj den filen som är aktuell med senaste mapp/inställningar

Nu har du en vy med din aktuella Logfil och MSQ fil laddade redo att kollas upp.
På vänstersida

Quick Viewes = Här väljer man antal LogFönster som ska löpa paralelt. Varje fönster kan innehålla upp till 3 st värden. Det är dessa grafer som kan jämföras på ett enkelt sätt. Kan vara nyttig att pilla lite med dessa fönster för att hitta en kombo som passar sin egen stil. Man får ha annorlunda kombo när man ställer in axeleration osv.
Jag rekommenderar att börja med
Fönster 1=RPM, MAP och TP
Fönster 2=PW, DutyCyckles1 och O2
Fönster 3=Spark Angel
På höger sida
Här kan du öppna och spara i din MSQ fil. Och även välja vilken MAPP som ska vissas ovan och under. Det är dom två knapparna längst till höger i mitten man trycker på.
veBins = Bränsle mapp 1, advTable1 = Tändmapp 1 och afrBins1 = AFRmapp1.
I dom två mapparna som visas till höger kommer man få en punkt som följer RPM och KPA samt visar med mängden gult ljus vilken lastpunkt som är mest berörd/berörda.
På botten
Här visas alla värdena som är inspelade som linjen står på. Denna kollar jag sälla på men är bra att ha då man vill se ett värde för stunden och inte vill ändra i fönstren. Här syns även vart i logfilen du befinner dig i och om man vill spela upp filen i real tid samt i vilket tillstånd MS-boxen befiner sig i.

Om du har en Bredbands Lambda är det stor fördel att välja in den med AFR eller LAMBDA, och finns den i listan är det enkelt att klicka i. Då sliper man fundera ut vad O2 volten motsvarar i AFR eller lambda. Om den inte finns med kan man skriva en egen linjär översättning. LC1 är en bland dom vanligaste förekommande med MS. Om du väljer LC1 Defult förutsätter det att LC1 inte är omprogrammerad.

Nu till finjusteringen.

När man har grovmappar på väg i realtid i mappningsprogrammet kommer man väldigt nära vad som är optimalt, är man dessutom erfaren och duktig kanske det inte behövs loggas efter grovmappningen för finjustering. I en bromsbänk blir det andra förutsättningar då du kan ställa motorn under max belastning på ett konstantvarvtal och laborera fram rätt tändning och bränsle och övriga inställningar. Denna guide kommer bara ta upp vägmappning.

Vi gör en "repa" och spelar in det. Vipps så har vi en log och denna nedan är i ett ganska tidigt stadie under en grundmappning av en B21T motor. Men den ska bara illustrera dom grundläggande funderingarna.

Grundläggande repkörning under grundmappning och finmappning.

Kör aldrig fult om du inte är hundra på att det går, börja alltid med 1/2 gas och 3/4 gas repor innan, och börja med 0 i ladd och öka suksesift med steg om 0,1bar ända tills max ladd är nått.

Köra på 3an brukar fungera om inte motorn är ohyggligt stark och du åker normalt inte fortare än en omkörning. Drar din bil los på 3an och du behöver köra på 4an bör du åka till en rullande landsväg då farter uppåt 200km/t kan förekomma. Starta från låga varv 1500 RPM och dra motorn ända ut till varvstopp medan du "örn" noga "bligar" på AFR mätaren så det inte går snålt och "häst" lyssnar så det inte knackar och slänger ögat på din avgastemp så den inte blir för hög och så inte din DC sticker över 85%. Som du nu förstår så är detta omöjligt att uppnå ensam i bilen.

Spridare

Spridarna bör aldrig överstiga 85% DutyCykel, 90% i undantag. 100% betyder att spridaren står öppen hela tiden, inte bra. Skulle det vara så att du öka och ökar öppningstiden men du inte får mer soppa till motorn kan din pump var för liten, se över dina flöden vid dom trycken du önska få. Original räcker sällan när du ska öka upp ditt ladd och både spridare och pump bör ses över, men BTRen brukar hänga med.

Blandningsförhålandet

AFR = "Air" "Fule" "Ratio" detta är blandningsförhållandet mellan det aktuella bränslet (BF90/E85/Disel eller vad man kör på) och antal kilo luft.

Lambda = Den teoretiskt perfekta blandningen för ett specifikt bränsle. Så när man skriver att man bör ligga på 0.85-0.9 Lambda motsvarar det för BF95 12.495-13.23 AFR
Vanliga bränsle Lambda 1
BF95 1=14.70 AFR
E85 1=9.87 AFR
Nitromethane 1=1.70 AFR (en skojig gämförelse)

Sen vad för AFR man ska eftersträva. Det skiljer mellan bränslena hur mycket som är den rätta mängden, men alla strävar åt max effekt. Derför blir det lite ludiga värden.

BF 95
Dessa värden är ungefär och man använder dom på egen risk
Vid Tomgång 14.7
Vid Flytkörning 14.7-16.1
Vid Max effekt 12.1-13.1

Tändningen

Nya tändstift med rätt elektrodavstånd och fräscha kablar och fördelar grejer om du kör fördelare. Rätt dimensionerad kabel till spolen/spolarna. Original grejer räcker ganska långt då biltillverkarna vill ha låga emissioner och kan inte snåla på tändningen.

Avgastemp

Avgastempen är väldigt individuell men rekommendationer har varit max kontinuerlig temperatur 850 C vid fullgas. Högre temperatur påverkar hållbarheten på kolvar och ventiler. Vid flytkörning försök att få lägre runt 600 C, men sträva efter bra körbarhet och ork då det är här du kommer att befinna dig större delen av tiden och förbrukningen  relaterad till. Men råkar man ha lite högre avgas temperaturer på flytkörningen så labba med tändningen uppåt 40 grader kan förekomma.

Mappsensor

Original V3.0 mappsensorn är från 20-255 Kpa.


Då börjar vi med att kolla i logen Klicka för större bild

På logen gör det ett hopp i AFR (röd) vid fult gaspådrag (1) när (2)"TP" når 100%, detta är för att axelerationstillskottet är avstängt för att inte på nogotvis störa vid mappning/loggining. Denna parameter fixar man till efter och täcks inte av guiden. Om man kollar så blir även KPA värdet 100 vid samma tillfälle och nu passerar vi över på övertrycksidan och behöver mer bränsle och lägre tändning vilket syns i advtabellen. Man bör alltid mappa för att få ut så mycket moment över hela mappen. Det finns lite trix för att ge snabbare ladd med knepig tändning men då tappar man en körglad motor och en bil man använder dagligen vill man ha körbar. I ett så här tidigt skede under gaspådraget är det bara att känna efter med rumpan hur mycket bilen drar vid gaspådrag och inte hamna för "lent, magert eller snålt" i blandningen. Glöm inte att så fort du ändrar i Tändningen måste du tillbaka "till" bränslet.


Nu har turbon börjat jobba lite (1)och vi har nått ett stabilt ladd, nu får vi börja titta på AFR värdena (2)som ges i logen kontra motorvarv och KPA och öka eller minska motsvarande i VE tabellen för att vid nästa "repa" se om det blev bra eller om man behöver ändra mer. Man får upprepa loggning och efterjustering tills man är nöjd, kan bli många "repor". Som synes så har den blå pluppen olika mycket gult runt sig och detta indikerar hur mycket den påverkas av varje ve värde i mappen, detta gör det enklare att ändra rätt ve värde.

Vi kommer att eftersträva max effekt och inget annat över 100kpa

Jag har markerat det gulaste fältet med muspekaren och får info efter någon sekund om att den påverkar 78%. Då vet jag att det är denna som ska ändras primärt. Under körningen befinner man sig oftast längst en linje i mappen och det är bra att ändra värdena uppåt i mappen som man kommer ett nå senare eller aldrig kommer att nå till ett rimligt värde om man nu skulle nå den. Detta för att förhindra att det blir väldigt fet eller magert när man väll hamnar där.Tändningen innan 3000 varv blir sällan så hög då motorn inte snurrar så fort, men ökar  ganska brant. Tills man når det  området som dom flesta motorerna har som bäst fyllnadsgrad alltså jobbar som mest effektivt. I detta område kan man behöva sänka tändning och öka bränslet. Detta området brukar börja vid  3000-4000 varv och sluta efter 4000-5000 varv. Du kan se tendensen på en bredbandslambda i logen när du närmar dig rätt värden då dom skiljer sig mer trots optimal afr.


Efter 5-6000 varv på en standard motor så kan man (1)fetta på lite till för att sänka temperaturen. Även brukar man kunna öka lite förtändning linjärt (2)ända till varvstoppet på en turbo. Men glöm inte att lyssna efter knack och hålla koll på avgastemperaturen.


Nu har du kommit till varvstoppet eller där du släppt av och se även här till att motorn inte går lent då den har get full effekt och är varm. Se även till om du använder mjukt varvstopp att tändningen inte skiljer allt för mycket.

 

Förklarning på saker du kan logga !!! MS1

Vänligen skicka mig ett mail om du vet ytterligare info om logbara värden.

Time = Sekund räknar från 0-65,535 och börjar om, sedan MS slogs på.
SecL = Sekund räknar från 0-255 och börjar om, sedan MS slogs på.
RPM/100 = MS1 har i upplösningen 100 RPM steg. 0 till 25500 RPM
MAP = Absolut tryck i "kPa" 20 till 255 kPa original sensor. Motsvarar -0,8 till +1,5 bar.
TP = Gasspjällsposition 0 till 100 %
O2 = Syre sensorn, mäter syremängden i avgaserna, 0 till 5 volt. Vid smalband behövs ingen översättningstabell men när man kör bredband kan man använda denna funktion.
MAT = Lufttemperaturen vid givaren.
CLT = Vatten temperatur vid givaren.
Engine = Detta värde berättar i vilket tillstånd motorn befinner sig i :
  1= running
  2= cranking
  5= running and start-up enrichment
  9= running and warm-up enrichment
  13= running and start-up enrichment and warm-up enrichment
  17= running and TPS acceleration enrichment
  25= running and warm-up enrichment TPS acceleration enrichment
  33= running and TPS deceleration enrichment
Gego = O2 regleringen i % 100=ingen reglering. Gränsvärden bestäms av användaren.
Gair = Luft temperatur kompensering ökar bränslet vid hög temperatur osv
Gwarm = Warm Up, kallstartstabellen vid uppstart.
Gbaro = Kompensering för lufttryck, vid start tas ett referens tryck in som sedan gäller tills nästa gång man startarom boxen om man monterar en extra MAP sensor kommer man ha kontinuerlig korrigering.
Gammae = Alla kompenseringar sammanslagna,
luft, vatten, lufttryck osv. I % 100=ingen kompensering.
TPSacc = Spjäl läges accelerations tillskott.
Gve = Nuvarande VE värdet i mappen för varv/tryck,  VE mapp 1
PW = Pulse Whide, pulsbred på spridare i millisekunder, kanal 1.
Gve2 = Nuvarande VE värdet i mappen för varv/tryck,  VE mapp 2
PW2 = Pulse Whide, pulsbred på spridare i millisekunder, kanal 2.
DutyCycle1 = Öppnings tiden i %, kanal 1.
DutyCycle2 = Öppnings tiden i %, kanal 2.
idelDC = Tomgångs motorn arbets cykel, 0 till 100 %
BCDuty3 = Boost DC eller Vatten insprutning DC 0 till 100 %
Spark Angel = Förtändning.
EGT = Avgas Temperatur, Avgastemperatur 0 till 5 volt.
Fuel Press = 0 till 5 volt
Knock = Självantändning, 0 till 5 volt
RPM = Trots att systemet inte läser mer än 100 steg så tar det medelvärden.
barometer = Barometriskt tryck uppmät av MS
batt v = Volten som boxen matas med bör vara mellan 12 till 13,8-14,4 Volt.
porta = Port A Data Register
portb = Port B Data Register
portc = Port C Data Register


Som slutpredikan måste jag lyfta ett varningens finger för att den som tror att maximal tändning motsvarar maximal effekt är fel ute. Oftast inträffar maximal effekt ett par grader innan motorn knackar, det är därför man mappar mot knack och sedan backar tändningen 2-7 grader för både drift säkerhet och närmare effekt max. Att mappa mot knack är en metod som många använder sig av idag men det är en ganska farlig metod då man kan få ett haveri. Att hitta din motors absoluta korrekta tändning bör göras i en motorbromsbänk där man kan mäta väldigt små skillnader i Nm/Kw.
Tänkt dig förtändningen som en kulle med ett stup på andra sidan, och att du har en tjock svart bindel framför ögonen. Sedan ska du försöka hitta den högsta punkten på kullen utan att trilla ner för stupet. Ju mer du vet (mätdata från BB, EGT, Nm/Kw o.s.v) ju mer ser du igenom bindeln och hittar lättar höjden ;)

Och att alla motorer är unika och att ett påstått värde inte garanterat är det rätta men kan vara en bra början. Lyssna och känn efter hur din motor reagerar på dina ändringar och blir det bra är det bara att fortsätt i samma riktning och blir det sämre fundera på varför det blir sämre och vad du bör göra för andra inställningar.

Sedan är det ganska avgörande hur bilen ska användas. Ska den dras för fulla segel på en 201 eller 402 repa så finns det ingen anledning att finslipa annat än fullt järnet. Ska du piska bana varv efter varv bör du ha både tändningssänkning vid höga temperaturer och laddsänkning för att få en bra stabilitet och mappa ett mycket större område. Och när bilen ska köras till vardags då är det som knivigast då allt måste ställas in. En fin och noggrann mappning av en normal bil tar flera veckor och många liter soppa för att få alla parametrar rätt. Så det kan vara en investering i tid att ta hjälp.

FAQ

Hur bekämpar jag höga avgas temperaturer ?
1. Högre förtändning om det går 2. Mer soppa, men inte lägre AFR än 11.5 på BF95
2. Om du inte får bukt på temperaturen se över dina flöden i motorn då uppstokningen bidrar till värmen.

Varför rycker maskinen så vid visa varv fast mappen ser bra ut ?
1. Detta brukar vara varvtals(trigger) relaterat.
2. Du kan ha för mycket eller förlite bränsle, samma symtom. Logga och kolla lambda.

Fyller på när jag kommer på mer eller får frågor.

Hoppas denna guide hjälper någon att våga sig på att byta till ett EMS.

Jag tar inget ansvar för eventuella ekonomiska förluster eller dylikt. denna lösningen fungerade för mig, men kan inte garantera att den fungerar för alla möjliga situationer.

Klas

 

Tom annons plats
 

Tillbaka

Copyright 2007-2011 Klas Nordberg